AVGIFTER OCH INFORMATION

 
 

Medlem

Alla verksamma föreningar i Vänersborgs kommun är välkomna att bli medlemmar och få sina handlingar bevarade hos föreningsarkivet.
Som medlem deponeras inlämnade handlingar. Det innebär att föreningen fortfarande äger dem. Föreningsarkivet förvarar och förtecknar handlingarna. Föreningen bestämmer själva om och i vilken mån deras handlingar är tillgängliga för utomstående.
Den deponerade föreningen blir medlem i Vänersborgs Föreningsarkiv och därmed delaktig i vår verksamhet och vårt styrelsesätt.
Nedlagda föreningars handlingar kan lämnas in kostnadsfritt som donationer. Under förutsättning att det ej finns ett verksamt distrikt/organisation/ förbund eller att det gäller en sammanslagning med annan förening, då ansvaret följer med in i den nya konstellationen. På så sätt bevaras en större del av Vänersborgs historia.

Föreningsarkivet tar även emot arkiv ifrån företag samt gårds- och personarkiv.
Vår målsättning är att arkiven som finns hos oss så långt som det är möjligt skall vara tillgängliga för forskning.
Om er förening vill lämna in material till föreningsarkivet gör ni detta genom att kontakta vår arkivarie.

Nu kan man även bli stödmedlem hos Föreningsarkivet.

Vi tar tacksamt emot stödmedlemmar!

För 300 kr per år blir man inbjuden till årsmötet (utan rösträtt) och kurser när sådana anordnas.

Vid intresse gör en inbetalning samt ert namn och mailadress om möjligt på:

Föreningsarkivet Vänersborg

Bankgiro: 166-7500 eller på

Bankkonto: 8368-3, kontonummer 903 460 824-1

En bekräftelse kommer naturligtvis på mottagen summa.

 

PRISER 2023

Medlemsavgift/år -  antal mindre än 20 medlemmar / över 20 medlemmar

470 / 580kr

Hyllmeter 

100 kr

Distrikt/ Förbund/ Organisationer/ år

1140kr

Stödmedlem                                                                                                 

300 kr

Personarkiv/år

220 kr

1 hyllmeter ingår i alla medlemspriser