Styrelsen


Bo Carlsson ordförande

Lennart Svensson vice ordförande

Lennart Ahnstedt sekreterare

Leif Selin  kassör

Ingrid Rylander Ledamot

Kerstin Backlund, Hans-Peter Nielsen och Bill-Arne Andersson  ersättare

Bengt Larsson ledamot representant kommunen

Dan Åberg  ersättare representant kommunen