Styrelsen


Bo Carlsson ordförande

Lennart Svensson vice ordförande

Lennart Ahnstedt sekreterare

Håkan Boden kassör

Kerstin Backlund Ledamot

Ingrid Rylander och Bill-Arne Andersson  ersättare

Bengt Larsson ledamot representant kommunen

Hans-Peter Nielsen ersättare representant kommunen