Styrelsen

Bo Carlsson

Ordförande

0700-0398499

bo.carlsson@vanersborg.se  


Lennart Svensson

Vice Ordförande

0521-63585

lennart.svensson@telia.com

Håkan Bodén

Kassör

070 - 990 93 43

hakan.korn@telia.com                 


Lennart Ahnstedt

Sekreterare

0521-19 472

l.ahnstedt@telia.com  


Kerstin Backlund

Ledamot

0521-613 06, 0722-448 534

kerstin61306@gmail.com

Bengt Larsson

Ledamot

0732-463 766

bengtoannika@hotmail.com

Hans-Peter Nielsen

Ersättare

0733-320 496

hanspeter.nielsen@yahoo.se

Eva Jonsson

Ersättare

079-519 79 32

evajon28@hotmail.com               

Ingrid Rylander

Ersättare

0703-258 226

ingridrylander46@gmail.com

Maud Danielsson

Arkivföreståndare

0706-196 967

info@foreningsarkivet-vanersborg.se