Föreningsarkivet

 

Om föreningsarkivet

Föreningsarkivet är en politiskt obunden ideell förening med uppgift att arbeta för att handlingar och annan dokumentation med anknytning till föreningslivet inventeras, insamlas, förtecknas, vårdas samt att samlingarna tillgängliggörs för allmänhet och forskare. Föreningsarkivet skall även svara för rådgivning, utbildning och stöd i arkivfrågor till de ideella organisationerna. Föreningen finansieras med medlemsavgifter och kommunalt stöd.

Föreningsarkivet är ett av de få av länets lokala arkiv som har anställd personal, och är ett stort arkiv med lokalarkiv mått mätt.

Vi arbetar nära arkivlagen, men skiljer oss från tex kommunalt arkiv genom att här lämnar kommunens föreningar in material på frivillig basis.

Vi har som uppgift att ta emot, förteckna och registrera materialet utifrån Allmänna arkivschemat, för att sedan förvara det i arkivbeständiga kartonger, i arkivet som är temperaturbeständigt året runt samt rätt luftfuktighet.

Vi tillgängliggör materialet för allmän forskning för att bevara föreningarnas historia.

Organisationsnummer:

862500-3796