Välkommen till Föreningsarkivet

Vi tar hand om din Historia

Ring eller maila och boka tid för besök hos oss. Personalen kommer att arbeta hemifrån även under våren 2021 enligt utfärdade restriktioner   

Välkomna!                       Vi önskar alla en trevlig vår


 Tack till alla som var delaktiga i Årsmötet 2021

Protokoll kommer att sändas ut till alla av er valda ombud

       


Verksamhetsberättelse, bokslut, medlemsavgifter, val av ledamöter och verksamhetsplan finns att läsa här till vänster under fliken verksamhetsberättelse


Nyheter från 1 januari 2021

Telefontid:
Tisdag-fredag 09.00-12.00                  resterande tid kontakt via e-post              för tidsbokning av leveranser samt besök. 

Nya medlemsavgifter 2021  
enligt beslut taget årsmötet 2019

Ytterligare information om avgifterna under fliken avgifter och information till vänster