Välkommen till Föreningsarkivet
Vi tar hand om din Historia

Kontoret stängt vecka 29-32 för semester

Årsmöte per capsulam 23 Juni 2020 

  Styrelsen

 Tack alla ombud för deltagandet


Trevlig sommar !

Nyheter från 1 januari: 

Nya telefontider.

Tisdag-fredag 09.00-12.00 resterande tid kontakt via e-post för tidsbokning av leveranser samt besök. 

Nya medlemsavgifter 2020 

enligt beslut taget årsmötet 2019

Ytterligare information om avgifterna under fliken avgifter och information till vänsterUTSTÄLLNING

Med anledning av vårt 50-års jubileum har vi under 2019 haft utställningar på biblioteken i Vargön, Vänersborg, Brålanda samt Frändefors.

Den första var på Vargöns bibliotek från 16/4-9/5

Nästa stopp var på Frändefors bibliotek från 16/5-13/6

Nästa stopp Brålanda bibliotek från 3/9-8/10

och avslutas med Kulturveckan på Vänersborgs bibliotek


Kulturveckan v 43-44 fanns vi på plats i biblioteket Vänersborg med utställningen

Våra 50 år - utställning med den första och den senaste föreningen

      Föreningsarkivet

50 år

Vi tackar vår kassör Uno Andersson för det arbete, glada skratt,underfundiga humor och vägledning vi fått under åren.

Må han vila i frid efter en tids sjukdom. han kommer att vara mycket saknad av oss