Medlemskap

Alla verksamma föreningar i Vänersborgs kommun är välkomna att bli medlemmar och få sina handlingar bevarade hos föreningsarkivet.

Som medlem deponeras inlämnade handlingar. Det innebär att föreningen fortfarande äger dem. Föreningsarkivet förvarar och förtecknar handlingarna. Föreningen bestämmer själva om och i vilken mån deras handlingar är tillgängliga för utomstående.

Den deponerade föreningen blir medlem i Vänersborgs Föreningsarkiv och därmed delaktig i vår verksamhet och vårt styrelsesätt. 

Nedlagda föreningars handlingar kan lämnas in kostnadsfritt som donationer. På så sätt bevaras en större del av Vänersborgs historia.

Föreningsarkivet tar även emot arkiv ifrån företag samt gårds- och personarkiv.

Vår målsättning är att arkiven som finns hos oss så långt som det är möjligt skall vara tillgängliga för forskning. 

Om er förening vill lämna in material till föreningsarkivet gör ni detta genom att  kontakta vår arkivarie ( se kontaktuppgifter under fliken kontakt). 

Medlemsavgiften är 300 kr per år och 100 kr per hyllmeter.

error: Content is protected !!