Arkivsökning

Sondera
Här kan du söka efter handlingar som finns i de svenska arkiven, inklusive Föreningsarkivet Vänersborg. Denna databas fungerar som ett register över dessa handlingar. Sondera är en gemensam sökmotor för tre nationella databaser: Nationell Arkivdatabas (NAD), LIBRIS (böcker och tidskrifter) och SMDB (Svensk mediadatabas)

Arkivinformation på nätet
Denna sökmotor fungerar på samma sätt som ovanstående. Däremot finns inte Föreningsarkivet Vänersborgs handlingar där.

Föreningar i vårt arkiv
Här kan du se alla föreningar som har material i vårt arkiv. Många av föreningarna är inte längre aktiva men materialet bevaras.

Våra egna digitaliserade handlingar
Vi har som ambition att digitalisera en del av våra handlingar. De handlingar som redan är digitaliserade hittar du här. Vi är bara helt i början av detta arbete.

error: Content is protected !!