Styrelse och personal

Styrelsen vald vid årsmöte 2017-03-27

Magnus
Ordförande Magnus Cassel
0702-188566 mcassel1956@gmail.com
Vice ordförande Gunnel Boman
070-5248981
gunnelkboman@gmail.com
Lave(1)
Sekreterare Lave Thorell
076-220 32 50
ovreslotts9@gmail.com
Kassör: Uno Andersson
070-9264486
unoroland@outlook.com
Kerstin X Bengt
Ledamot Kerstin Backlund
0521-61306
0722-44 85 34
kerstin61306@gmail.com 
Ledamot Bengt Larsson,
0732-463766
bengtoannika@hotmail.com
Kerstin Lennart Svensson crop
Ersättare Kerstin Johansson
0521-711141
folke_johansson@telia.com
Ersättare Lennart Svensson
0521-63585
intendent@onsjogk.com
 
Ersättare Hans-Peter Nielsen
0733-320496
hanspeter.nielsen@yahoo.se
 

Personalen

   
  Arkivföreståndare Maud Danielsson
0706-196967
info@foreningsarkivet-vanersborg.se

Vi tar hand om din historia