Tjernobylbarnen

Här följer ett antal bilder som är ett urval av många bilder som beskriver Tjernobylgruppens arbete.
Vi har inte namn på alla personer på bilderna.

TJERNOBYLBARNGRUPPEN I VÄNERSBORG.

Tj1

Sommarläger på Dövstumsskolan 1997, 1998, 1999, 2000 och här 2002.
Ordförande Hans Axelsson, kassör Gunnel Olénson, lägerchef Margareta Wällersten, Marie Dimming.
Ett tjugotal barn från Minsk och andra delar av Vitryssland (Belarus) med sina tre ledare.

Tj2
Utflykt till Hunnebostrand.
Sommarlägret 2000. Hanna Söderbaum, student från Uppsala, var vår tolk.
Inga barn var direkt (strål)skadade av Tjernobylolyckan men hade alla särskilda behov. För den här pojken och hans kamrater innebar Tjernobylbarngruppens tvåveckorsläger i Vänersborg ett avbrott från vardagens bekymmer hemma i Vitryssland.
Tj3

Tj4
Tjernobylbarngruppens sommarläger startade 1997. 2000 kom vi till det statliga barnhemmet nr 8 i staden Cherven en timme öster om huvudstaden Minsk. Där vårdades (förvarades) ett par hundra barn från späd ålder tills de fyllt arton år, då de flyttades över till ett närbeläget mentalsjukhus med flera hundra intagna. I praktiken försökte barnhemmet låta artonåringarna bo kvar ytterligare några år för att slippa den ännu svårare miljön bland vuxna psykiskt sjuka. Barnhemmets byggnader var visserligen i sten men hade karaktären av baracker med stora sovsalar med upp till tjugo barn i varje sal. Genom att husen var i ett plan underlättade på sommarhalvåret att låta barnen vara både ute och inne men på vintern med snö och kyla var förhållandena motsvarande svårare för barnen och personalen.

Tj5
Till sommarlägret 2002 kom också en grupp med nio elever och deras rektor från Valavsk, en by i sydligaste Vitryssland på gränsen till Ukraina och därmed också gränsen till den förbjudna (strålskadade) zonen. Av byns före Tjernobylolyckan 800 invånare hade hälften flyttat medan övriga valde att stanna kvar. Man låg precis på gränsen och fick välja. Här ordförande Lave Thorell, rektor Nikalai Koxan, ledare Yevgenij och föreningens Michael Bartholmes tar av avslutningstårtan.

Tj6
Sommarlägret 2002. Nikita med kamrat leker på Dövstumsskolans gård.
Tj7
Sommarlägret 2002. På besök i Kommunhuset. Lunch.

Tj8
Sommarlägret 2000. Hanna Söderbaum, student från Uppsala, var vår tolk.

Tj9
Inga barn var direkt (strål)skadade av Tjernobylolyckan men hade alla särskilda behov. För den här pojken och hans kamrater innebar Tjernobylbarngruppens tvåveckorsläger i Vänersborg ett avbrott från vardagens bekymmer hemma i Vitryssland.

Tj10
Med stöd från Sida via Forum Syd kunde två av Tjernobylbarngruppens aktiva, Bengt Olénson och Michael Bartholmes, sommaren 2000 besöka det barnhem i Cherven som vår kontakt Leonid Biruk i Minsk hade rått oss att stödja. Här träffas man med några föräldrar till funktionshindrade barn och ungdomar i Cherven som vårdades i sina egna familjers hem.

Tj11
Längre fram under Tjernobylbarngruppens arbete genomfördes flera projekt i samarbete med den vitryska organisationen Hoppet (Nadeshda) som också innebar samarbete med bl a länsskolnämnden i Minsk och lärarhögskolan fortbildningsinstitut, båda i Minsk.
Med på bilden är några tjänstemän från Länsstyrelsen + Vera, specialpedagog/Nadeshda, Minsk

Tj12
På hemväg från utflykt i Bohuslän. Till vänster ett av deltagande barn, som hade ett medfött hjärtfel men som så småningom kunde emigrera till U.S.A., där hon genomgick en lyckad hjärtoperation.

Tj13
Den som jämte föreningens ursprungliga kontakt Leonid Biruk betydde allra mest under föreningens alla aktiva år 1996-2015 var Tatjana (till vänster) som var omtyckt lärare i engelska på skolan i Cherven. Hon arbetade oförtrutet för särskilt barnhemsbarnens bästa både med Tjernobylbarngruppen men också med andra välgörenhetsorganisationer i väst, t ex grupper från Galway (Irland) och Nord-Irland, dit hon flyttade omkring 2010 och gifte sig. Till höger föreningens Leona Bunting.
Tj14
En del av Tjernobylbarngruppens stab under sommarlägret ca 2000  ca 2002 framför Dövstumsskolans numera rivna rektorsvilla. Fr. v vår tolk AA, ordf Lave Thorell, tidigare ordf Hans Axelsson, vitrysk ledare, lägerchef Margareta Wällersten, saknar namn, kassör Gunnel Olénson, vitrysk ledare, samt Marie Dimming.
Tj15
Föreningen hade alltid de bästa tolkar, antingen svenska studenter på sommarlägren i Vänersborg eller vid våra besök i Vitryssland lika begåvade vitryska studenter från Minsk universitets skandinaviska institution. Här vår tolk XX med två av barnens ledare. Sommarlägret ca 2000.

Vi tar hand om din historia