Protokoll

 Kallelse till årsmöte

Föreningsarkivet Vänersborg

Måndag 27 mars, 2018, kl. 19:00

Kaffet serveras från kl. 18:30

Plats: IOGT-NTO-lokalen Stjärnan, Vallgatan 29, Vänersborg

 

Välkommen!

Varje medlemsorganisation har rätt att utse två representanter (+ersättare) varav en har rösträtt. Ni som förening utser era representanter och meddelar på mötet vilka ni är och vem av er som är er förenings huvudrepresentant och därmed röstberättigad.

Handlingar inför årsmötet (läggs ut allteftersom de är tillgängliga):

Vi tar hand om din historia